Praktijkreglement

Privacy
Alle informatie die ik als psycholoog van u krijg, valt onder de privacywet en is dus vertrouwelijk. Dat betekent dat ik geen informatie aan derden zal verstrekken zonder uw  toestemming.

Dossiervorming
Er vindt dossiervorming  plaats van de gesprekken die gevoerd worden. Als cliënt heeft u recht op inzage van uw dossier. Na afloop van de behandeling moet het dossier 15 jaar bewaard worden. Als u  wilt dat uw dossier direct na behandeling vernietigd wordt, dient u  dit schriftelijk aan te vragen.

Routine Outcome Monitoring (ROM)
Binnen de praktijk wordt “Routine Outcome Measurement” (ROM) toegepast om een indicatie te krijgen van het effect van de behandeling. Dit betekent dat de cliënt bij aanvang en bij afronding van de behandeling gevraagd wordt om een korte online vragenlijst in te vullen. Bij afronding van de behandeling wordt tevens de cliënttevredenheid gemeten. 

Klachten
Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vind ik erg belangrijk. Mocht er in mijn werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, wil ik dit graag met u bespreken. Dit zal de behandeling ten goede komen. Ik zal mijn uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u overwegen uw klacht in te dienen bij de LVVP. https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

Beroepscode
Als psycholoog ben ik lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psycholen en Psychotherapeuten) en het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Dit betekent dat ik gebonden ben aan de beroepscode van psychologen. Tevens ben ik wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidzorgpsycholoog BIG (BIG-register met bijbehorend tuchtrecht).

Annuleren van afspraken
Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de zitting kosteloos geannuleerd worden. Dit kan zowel via e-mail als telefonisch. Indien een afspraak minder dan 24 uur tevoren wordt afgezegd, wordt deze bij uzelf in rekening gebracht. Het tarief daarvoor is 50 euro. De verzekeraar vergoedt dit niet.