Behandelingen

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of raakt geïrriteerd. In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen. Maar meestal wordt aan beide aspecten gewerkt. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie gunstige effecten heeft op de problemen van cliënten.
Meer info: www.vgct.nl/patienteninformatie

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. EMDR wordt ingezet wanneer huidige klachten (zoals angsten, negatief zelfbeeld) nog aangestuurd worden en veroorzaakt zijn door nare ervaringen of trauma’s uit het verleden.
Meer info: www.emdr.nl

E-health
In de praktijk wordt E-Health waar mogelijk en gewenst ingezet ter ondersteuning van de face-to-face gesprekken. E-Health is een verzamelnaam voor behandeling via het internet. Dat kan variëren van gerichte uitleg over psychische klachten en hoe u daarmee om kunt gaan, tot online aangeboden huiswerkopdrachten en vragenlijsten voor diagnostiek en het meten van de voortgang van de behandeling. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van ‘Therapieland’.
Meer info: www.therapieland.nl