Werkwijze

1. Verwijzing
Bij psychische klachten gaat u normaal gesproken eerst naar uw huisarts. Wanneer uw huisarts het vermoeden heeft dat sprake is van een psychische stoornis, dan kan hij u doorverwijzen naar een psycholoog (Generalistische Basis GGZ).

2. Aanmeldingsprocedure
U kunt zich aanmelden bij Psychologiepraktijk Ussen door het invullen van het aanmeldformulierEr wordt contact met u opgenomen om een intakegesprek in te plannen. Het kan zijn dat u daar even op moet wachten (zie bij wachttijd).

3. Intake en indicatiestelling
Na aanmelding volgen een of meer intakegesprekken, waarin met u wordt besproken wat uw klachten en problemen zijn en wat uw verwachtingen zijn van de behandeling.
Op basis van de ernst en complexiteit van uw klachten wordt na de intake een behandelplan opgesteld dat past binnen een van de volgende producten:

  • GB GGZ Kort (circa 300 minuten) voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico.
  • GB GGZ Middel (circa 500 minuten) voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.
  • GB GGZ Intensief (circa 750 minuten) voor ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag tot matig risico.

Het behandelplan wordt in grote lijnen met u besproken.

4. Behandeling
Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van behandelmethoden waarvan de effectiviteit wetenschappelijk aangetoond is.  De duur van een gesprek is 45 minuten. Bij een EMDR behandeling duurt een afspraak vaak 90 minuten.

Naast face-to-face gesprekken is er de mogelijkheid om de behandeling te ondersteunen door middel van een of meer online behandelmodules van Therapieland (‘e-Health’).
Ook zal er tijd besteed worden aan het schrijven van een behandelplan, voortgang bijhouden in het patiëntendossier, rapportage naar en eventueel overleg met uw huisarts of verwijzer (indien u daarvoor toestemming geeft). Deze indirecte tijd wordt ook geregistreerd.

5. Evaluatie en ROM
Aan het begin en aan het eind van een behandeling krijgt u een korte vragenlijst aangeboden die een indruk geeft van uw klachten.  Op die manier wordt een globale indruk verkregen van het behandeleffect. Dit heet “Routine Outcome Measurement” (ROM).  Ook krijgt u aan het eind van de behandeling een korte vragenlijst aangeboden met betrekking tot de cliënttevredenheid.

6. Afsluiting en rapportage
Na afsluiting van het behandeltraject vindt een schriftelijke terugkoppeling over het verloop van de behandeling plaats naar uw verwijzer/huisarts (tenzij u heeft aangegeven hier bezwaar tegen te hebben).