Kosten en vergoedingen

Vergoeding
Behandelingen in de basis GGZ vallen onder de basisverzekering en daarmee is het vergoede zorg.

Voor 2023 heb ik contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

CZ, Ohra, Nationale Nederlanden

ENO Zorgverzekeraar N.V.

ASR Ziektekostenverzekeringen (Ditzo, a.s.r. zorg)

Menzis Zorgverzekeraar N.V. (Anderzorg)

OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA

ONVZ Ziektekostenverzekeraar

Caresq (Aevitae, EUCARE)

Zilveren Kruis (Interpolis, FBTO, De Friesland, One Underwriting B.V.)

Cooperatie VGZ (Univé, Zorgverzekeraar UMC, IZA-VNG, Zekur)

DSW (In Twente, OWM/DSW, Stad Holland, SZWK)

Wanneer u in het bezit bent van een geldige verwijzing van de huisarts/bedrijfsarts en er sprake is van een DSM-V diagnose wordt de behandeling volledig vergoed (hierbij wordt wel eerste het eigen risico verrekend).

Eigen risico
Er is bij vergoeding vanuit het basispakket sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2023 is dat €385,- (mits u niet heeft gekozen voor een hoger eigen risico). Indien u deze kosten dit kalenderjaar reeds bij een andere zorgverlener heeft gemaakt, hoeft u deze niet opnieuw te betalen.

Annuleren
Een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te verplaatsen via telefoon, voicemail of e-mail. Wanneer het korter van tevoren is, kan ik geen andere afspraak meer inplannen en breng ik €60 voor de gemiste sessie in rekening.

Zelf betalen
Indien u zelf wenst te betalen, reken ik een tarief van €90 per sessie van 45 minuten.

Zorgprestatiemodel
Per direct tijdsblok (behandeling, intake, telefonisch contact, email, e-health) wordt een bedrag gefactureerd aan uw zorgverzekeraar. Deze bedragen zijn conform de vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De geplande tijd wordt in rekening gebracht, indien afspraken korter of langer zijn dan gepland wordt dat niet verrekend.

Tarieven verzekerde zorg
In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets lagere tarieven ziet. Dat komt omdat er met de zorgverzekeraar vaak lagere prijzen zijn afgesproken. De gecontracteerde tarieven liggen in het algemeen tussen de 83 – 96 % van de NZa maximumtarieven.

Gespecificeerd naar de tarieven voor de GZ-psycholoog binnen de ambulante setting zijn dit de maximumtarieven:

NZa TARIEVENLIJST GZ-psycholoog:

CO 0042              Diagnostiek vanaf 5 minuten                       35,56

CO 0107              Behandeling vanaf 5 minuten                      27,91

CO 0172              Diagnostiek vanaf 15 minuten                     61,31

CO 0237              Behandeling vanaf 15 minuten                    49,89

CO 0302              Diagnostiek vanaf 30 minuten                    101,78

CO 0367              Behandeling vanaf 30 minuten                    85,16

CO 0432              Diagnostiek vanaf 45 minuten                    142,31

CO 0497              Behandeling vanaf 45 minuten                   120,99

CO 0562              Diagnostiek vanaf 60 minuten                    163,37

CO 0627              Behandeling vanaf 60 minuten                   143,71

CO 0692              Diagnostiek vanaf 75 minuten                    199,03

CO 0757              Behandeling vanaf 75 minuten                   176,88

CO 0822              Diagnostiek vanaf 90 minuten                    244,07

CO 0887              Behandeling vanaf 90 minuten                   216,11

CO 0952               Diagnostiek vanaf 120 minuten                 351,55

CO 1017               Behandeling vanaf 120 minuten                317,73

Overige prestaties:

OV 0007              intercollegiaal overleg kort                                             22,18

OV 0008              intercollegiaal overleg lang                                             67,62

OV 0012              niet-basispakketzorg consult                                        117,33

OV 0018              schriftelijke informatieverstrekking                              91,78

TC 0009               Reistijd <25 minuten                                                       30,75

TC 0010               Reistijd >25 minuten                                                       79,30