Kosten en vergoedingen

Vergoeding
Behandelingen in de basis GGZ vallen onder de basisverzekering en daarmee is het vergoede zorg.

Vanaf januari 2021 heb ik contracten met alle zorgverzekeraars:

Dit betekent doorgaans dat bij verwijzing door huisarts en wanneer er sprake is van verzekerde zorg, 100% van de behandeling vergoed zal worden. Wederom geldt er ook dan een wettelijk eigen risico.

Zorgcategorieën
Er zijn vier zorgcategorieën in de basisverzekering (kort, middel, intensief en chronisch) met eigen tarieven. Deze vier categorieën vormen samen de generalistische basis GGZ (www.invoeringbasisggz.nl). De maximum tarieven hiervoor zijn vastgelegd door de NZA (Nederlandse zorgautoriteit).

Afhankelijk van de zorgzwaarte (DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en verloop klachten) en zorgvraag wordt een van de vier prestaties geïndiceerd. Daarnaast kan het zo zijn dat na de (vergoede) intake blijkt dat er sprake is van lichtere problematiek en kan terugverwijzing naar de huisarts plaatsvinden. Mogelijk is de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende. Het kan echter ook zijn dat na de intake blijkt dat de problematiek te zwaar is voor de basis GGZ en dat u wordt terugverwezen naar de huisarts met het verzoek om u door te verwijzen naar de specialistische GGZ. In beide gevallen is er dan sprake van een onvolledig behandeltraject.

Ook kan iemand er voor kiezen om zonder verwijzing in behandeling te komen of er is sprake van problematiek die niet valt onder verzekerde zorg (aanpassingsproblemen, werk gerelateerde problematiek, relatieproblemen) . Er is sprake van een onverzekerd product. Bij niet vergoede zorg wordt er vanzelfsprekend ook geen aanspraak gemaakt op uw wettelijk verplicht eigen risico.  

Indien u in aanmerking wil komen voor een vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig en moet er sprake zijn van verzekerde zorg.  

Maximum Tarieven Basis GGZ 2021 (NZA)

Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort (2-5 gesprekken) € 522,13
180002 Middel (5-8 gesprekken) € 885,01
180003 Intensief (8-12 gesprekken) € 1434,96
180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04
198300 Onverzekerd product € 114,41
119053 Schriftelijke informatieverstrekking € 89,65