Klachten

Klachten
Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vind ik erg belangrijk. Mocht er in mijn werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, wil ik dit graag met u bespreken. Dit zal de behandeling ten goede komen. Ik zal mijn uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u overwegen uw klacht in te dienen bij de LVVP. https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/